Kärdla polk

Meenutusi Kärdla polgust

Sissejuhatus Möödunud sajandi neljakümnendatest alates tabasid Kärdlat suured vapustused ja muutused. Molotov-Ribbentropi pakt avas rohelise tee suure sõjaväelinnaku rajamisele linna lääneserva. Tänaseni kutsutakse seda piirkonda Polguks. Sõjaeelsel ajal ja 1941. aasta lahingtegevuse käigus kasutasid linnakut mereväe alluvuses olevad rannakaitseüksused ja nende juhtkond. Saksa okupatsiooni ajal olid seal nõukogude sõjavangid, kes jätkasid linnakus ehitustöid. Lisaks muudele vapustustele põletasid taanduvad punaväed 1941.… Read More »Meenutusi Kärdla polgust