Militaarne Hiiumaa

Hiiumaa Militaarajalooselts on projektipartner EstLat programmi projektis

Läti ja Eesti on olnud samas geopoliitilises olukorras – mõlemad riigid loodi I maailmasõja taustal ning samuti kogesid mõlemad II maailmasõja ajal okupatsioonivõimude vahetumist. Nii Lätis kui Eestis tekkis metsavendade liikumine ning mõlema riigi iseseisvus taastati Nõukogude Liidu lagunemisel.

Militaarne Hiiumaa

tsaariaeg ja Esimene maailmasõda;
Vabadussõda;
Eesti Wabariigi periood;
Teine maailmasõda;
Külm sõda;
taastatud Eesti Vabariigi aeg;