Hiiumaa Militaarajalooselts on projektipartner EstLat programmi projektis

Läti ja Eesti on olnud samas geopoliitilises olukorras – mõlemad riigid loodi I maailmasõja taustal ning samuti kogesid mõlemad II maailmasõja ajal okupatsioonivõimude vahetumist. Nii Lätis kui Eestis tekkis metsavendade liikumine ning mõlema riigi iseseisvus taastati Nõukogude Liidu lagunemisel.

Läti Maaturismi Assotsiatsioon “Lauku ceļotājs” käivitas koos 23 partneriga Lätist ja Eestist ühisprojekti, et tutvustada viimase saja aasta ühist militaarajaloo pärandit piiriüleses turismitootes.

Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele.

20. sajandi sõjad on meile jätnud militaarajaloo objektid, sõja jäljed on näha nii maal kui ka vee all ning inimeste mällu on sõjaaegadest jäänud lugematu arv lugusid ja mälestusi.

Koostöös ajaloolastega koondatakse ühisesse turismitootesse 150–170 militaarajaloo pärandit tutvustavat vaatamisväärsust ja objekti Lätist ja Eestis. Muuseumites, lahinguväljadel, sõjaväelistes hoonetes jne täiendatakse ekspositsioone eesmärgiga pakkuda huvitavat ja kaasaegset turismielamust. 36 objektil viiakse projekti raames ellu investeeringud – näiteks täiustatakse kindlustusi ja rannavalve patareisid, tutvustatakse kohapealseid lugusid jne.

Projekti partneriteks olevad sõjamuuseumid aitavad selgitada ajalugu turismitoote loomiseks. Eesti Sõjamuuseum ja Läti okupatsioonimuuseum on „väravateks“ Läti ja Eesti ajaloolisele iseseisvusele, kust külastajatel on võimalik saada teavet reiside kavandamiseks.

Koostööprojekt soovib anda oma panuse ajaloolise mälu säilitamisse. Loome turismitoote otsides objekte, kogudes ajaloolisi fakte, fotosid ja lugusid. Avaldame militaarajalugu tutvustava turismitoote brošüüri koos kaardi ja juhendiga külastuste kavandamiseks. Kogu teave saab olema kättesaadav veebiplatvormil https://militaryheritagetourism.info. Militaarpärandi huvilistele koostatakse ka 10 reisimarsruuti.

Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonilised turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

Projekti elluviimise aeg: 1.01.2020. – 31.12.2022.